Обмін повітря в приміщеннях

Добрий день, шановний читачу. У цій статті мова піде про повітрообмін в приміщеннях.

Обмін повітря – це масова величина, гігієнічний показник зміни повітря в закритому приміщенні за одиницю часу (кг/год або м³/год).

Повітрообмін необхідний для нормальної репродуктивної здатності людини, для видалення з приміщення надлишків тепла, вологи і шкідливих речовин. Коли повітря в приміщенні застоюється, в ньому починають розмножуватися шкідливі мікроорганізми, зменшується вміст кисню і воно стає непридатним для нормального дихання.

Приміщення, в яких перебувають люди (відпочивають, працюють, короткочасно перебувають) потрібно вентилювати, тобто подати в приміщення необхідну кількість підготовленого (нагрітого, охолодженого, зволоженого, осушеного) повітря і відповідну його кількість видалити. Іншими словами, зробити приплив і витяжку в приміщенні.

Що стосується подачі та відведення – ці величини не беруться зі стелі, а є розрахунковими.

Є три моменти, на які в цій статті я зверну увагу:

  • кратність повітрообміну в приміщенні;
  • розрахунок кількості повітря по людях;
  • обмін повітря по шкідливим виділенням.

Вищенаведені три пункти складають повне уявлення повітрообміну. Є ще технологічний повітрообмін, але це нетрі, в які я Вас заводити не буду. Про це буде окрема стаття.

Кратність повітрообміну

Кратність – це кількість повітря, кратне об’єму приміщення, яке потрібно подати і видалити з нього. Розмірність – [крат * м³ / год]. Наприклад, у нас офісне приміщення, в якому невідомо, скільки людей працює. Спираючись на норми, кратність в ньому буде дорівнювати 2-приплив і 2-витяжка. При обсязі офісу – 1000 м³, отримаємо повітрообмін:

Приплив: L = 2 крата * 1000 м³ = 2000 м³ / год

Витяжка: L = 2 крата * 1000 м³ = 2000 м³ / год

Кратність приведена в СНіП-ах. Залежно від функціонального призначення будівлі/приміщення, йому присвоюється певна цифра кратності. Це експериментально-розрахункова величина, яку вирахували інженери-науковці.

Розрахунок повітрообміну за кількістю людей

Так як в приміщеннях, в більшості випадків, перебувають люди – для їх нормальної життєдіяльності необхідно подати і видалити певну кількість повітря.

Ця кількість повітря нормована і залежить від процесу, який виконують люди в приміщенні. Це може бути заняття спортом, постійне або короткочасне робоче місце, з природним провітрюванням або без і т.п.

Для кожної категорії виконуваного процесу існують різні нормативні значення подачі підготовленого повітря на одну людину.

Якщо в нашому приміщенні працює 10 осіб, 2 з них короткочасно, то отримаємо значення повітрообміну дорівнює:

L = 8 осіб * 40 м³/год + 2 людини * 20 м³/год = 360 м³/год

Розрахунок повітрообміну по шкідливим виділенням

У деяких приміщеннях або будівлях в цілому необхідно вести повітрообмін з розрахунку шкідливих виділень, які виникають в результаті технологічних або атмосферних процесів.

Наприклад, наша будівля перебуває в зоні підвищеної вологості, нехай це кліматична зона, або волога виділяється в технологічному процесі, який знаходиться поруч з будівлею, або в самій будівлі – не суть. Цю вологу нам потрібно асимілювати, тобто прибрати. Для того, щоб її прибрати системами вентиляції, необхідно провести розрахунок повітрообміну на видалення надлишкової вологи з повітря.

Або ж другий варіант. Наш будинок знаходиться під впливом забруднюючих речовин. Наприклад, офіс знаходиться в приміщенні, в якому розташовано виробництво лакофарбової продукції, або ж необхідно вентилювати бокс з фарбування автомобілів. Розрахунок по кратності буде не точним, розрахунок по людям – неправильним. Для підтримки в приміщенні допустимих норм за якістю повітря, нам необхідно дотримуватися ГДК (Гранично Допустиму Концентрацію речовин) у внутрішньому повітрі. Для цього і потрібен розрахунок повітрообміну по шкідливим виділенням.

Ці розрахунки наведені в книзі «Проектування промислової вентиляції», автор Борис Семенович Молчанов.